Antibodies to C1 Inhibitor

C1 Inhibitor (C1 INH), human

Antibody Host Catalogue No. Size Product Insert
purified IgG Goat GACINH-IG 5 mg
affinity purified IgG Goat GACINH-AP 0.5 mg
peroxidase conjugated IgG Goat GACINH-HRP 0.2 mg

 

Related products:

GACINH-AP Goat anti-human C1 Esterase Inhibitor, affinity-purified IgG

GACINH-HRP Goat anti-human C1 Esterase Inhibitor, peroxidase-conjugated IgG